• Czwartek, 20 czerwca 2024

Automatyzacja i robotyzacja w przemyśle poligraficznym

W wielu branżach innowacje i przełomowe technologie są powszechne. Dotyczy to nie tylko branży poligraficznej. Wielkoskalowe zakłady produkujące i przetwarzające papier przyjęły automatyzację i robotyzację procesów niemal jako standard. W tym artykule dowiesz się więcej o zaawansowaniu nowych technologii i ich wpływie na branżę poligraficzną. Zapraszamy do lektury tego artykułu.

Cyfrowe udogodnienia

Oblicze szeroko pojętej branży poligraficznej zmienia się wraz z nowymi technologiami. Digitalizacja i automatyzacja usprawniają wiele procesów, takich jak przygotowanie produkcji, weryfikacja plików, impozycja, wykonywanie form drukowych (w tradycyjnych metodach), a także kontrola i wydajność produkcji poligraficznej. Połączenie sieciowe umożliwia nam dostęp do wielu urządzeń, dzięki czemu możemy podglądać ustawienia i efekty z niemal każdego miejsca na świecie.

Automatyzacja procesów poligraficznych

Automatyzacja (od gr. Automatos (od gr. Dr M. Pawlak jest specjalistą w zakresie automatyzacji i robotyzacji. Proces ten można osiągnąć tylko "przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań z szeroko pojętej dziedziny automatyki przemysłowej, która wciąż się rozwija." Źródło: Encyklopedia Zarządzania

Wiele procesów w branży poligraficznej może być dynamicznie zautomatyzowanych. Doskonałym przykładem jest druk cyfrowy. Praktycznie, technologia druku cyfrowego pozwala na uzyskanie wyższej jakości wydruków i skrócenie czasu produkcji. Automatyzacja pozwala nam usprawnić wiele procesów w obszarze prasowym, w tym m.in. dżwignie, ustawienia wstępne, zarządzanie kolorem, zarządzanie profilami podłoża, sterowanie prowadzeniem arkusza oraz sterowanie prowadzeniem wstęgi. Wiele maszyn do druku cyfrowego posiada specjalne moduły, które wspomagają pracę operatorów maszyny.

Automatyzacja procesów produkcyjnych ma znaczące zalety

Automatyzacja procesów produkcji przemysłowej niesie ze sobą wiele korzyści.

  • Znaczący wzrost wydajności pracy
  • Optymalizacja kosztów produkcji
  • Ochrona zdrowia pracowników i ergonomia pracy
  • Wykonywanie poszczególnych czynności z większą precyzją

Robotyzacja

Roboty znajdują zastosowanie w budownictwie, górnictwie i rolnictwie, a także w transporcie farmaceutyków i środków medycznych. Poligrafia jest jedną z wielu branż, które korzystają z tego typu wsparcia. Robotyzacja w sektorze poligraficznym zaowocuje zwiększeniem wydajności, znacznym obniżeniem kosztów oraz zmniejszeniem obciążenia pracowników. Roboty mogą wykonywać zadania, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy lub uwagi specjalistów. Są one szczególnie przydatne w obszarach powtarzalnych, wysokonakładowych zleceń, gdzie mogą odciążyć pracowników od monotonnych i długich godzin pracy. Roboty znajdują również zastosowanie w magazynie i logistyce. Służą do pakowania i paletyzacji gotowych zamówień.

Podsumowanie

Automatyzacja i robotyzacja głównych etapów pracy (prepress i press, postpress), a także procesów peryferyjnych (kontrola surowców powiązanych, obsługa maszyn, logistyka i łańcuch dostaw), to przyszłość wielu zakładów poligraficznych. Automatyzacja i robotyzacja w poligrafii mieszczą się pod parasolem Przemysłu 4.0. Koncepcja ta zakłada ciągłe uczenie się, poznawanie i wykorzystywanie nowoczesnych technologii do automatyzacji branży oraz gromadzenia i analizowania danych produkcyjnych w celu ich optymalizacji.