• Czwartek, 25 kwietnia 2024

Formaty papieru. Dowiedz się, które z nich są najpopularniejsze

Projektując produkt poligraficzny zwracamy uwagę przede wszystkim na format netto (po obcięciu), oraz brutto (z uwzględnieniem ewentualnych spadów) naszego projektu graficznego. Ważny jest również papier, na którym projekt będzie drukowany. Warto wiedzieć, co w tym zakresie ma do zaoferowania rynek papierniczy i poligraficzny. Dowiesz się jakie formaty papieru są obecnie dostępne i dlaczego warto się z nimi zapoznać. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Format arkusza papieru

Drukarnie często korzystają ze standaryzowanych arkuszy papieru. Standaryzacja jest sposobem na zapewnienie sprawnego zarządzania polem poligraficznym i równomiernego rozkładu zużyć. Pozwala to na zmniejszenie strat materiałowych i nie zanieczyszcza niepotrzebnie naszego środowiska. Drukarnie zamawiają papier i karton w papierni, która je magazynuje. Dostępność papieru zależy od wielu czynników, które często są ze sobą powiązane. Czasami koncepcja formatu arkusza jest stosowana również w odniesieniu do produktów niepapierowych, takich jak offsetowe formy drukowe.

Popularność formatów

Arkusze papieru można podzielić na formaty pełne (B1/A1) lub półformaty (B2/A2). Są one najbardziej rozpowszechnione wśród branży poligraficznej. Mogą być wykorzystywane do przemysłowego druku wysokonakładowego, akcydensowego oraz okresowego. Mogą być używane do drukowania zarówno odbitek plano, odbitek luźnych, jak i publikacji wielostronicowych. Wszystkie inne formaty zaliczane są do formatów pośrednich. Mamy również do czynienia ze specjalnymi formatami podcięcia ze względu na wymagania technologiczne maszyn.

Znormalizowane formaty arkuszy papieru (wg ISO 216)

Polska podstawowa norma dotycząca arkuszy papieru PN-EN ISO 216.2009 jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216. Dokumenty biurowe często występują w formacie A4 (210x297mm). Pierwotnie normę stworzył Niemiecki Instytut Normalizacyjny. Norma ISO 216 opisuje dwie serie formatów: A, B i C. Format C jest używany głównie do kopert - jest zdefiniowany w ISO269.

Formaty z serii formatów AW. Stosunek krótszego i dłuższego boku wynosi zawsze 1 do 2 (tzn. bok kwadratu do jego przekątnej jest taki sam jak bok kwadratu, ale z zaokrągleniem do najbliższego milimetra. W wyniku takiego stosunku długości boków powstają dwa arkusze. Arkusz jest złożony na pół, z krótszymi bokami skierowanymi do siebie. W ten sposób powstaje arkusz o takim samym stosunku długości boków. Format A0 ma powierzchnię 1 m2. Kolejne formaty powstają poprzez podzielenie arkuszy na pół dłuższymi bokami. Oznacza to, że format A1 to połowa A0, A2 połowa A1 itd. Jednak każdy arkusz musi być podzielony na pół, aby stworzyć kolejny format.

Formaty serii B

Wymiary dla formatów B są środkami geometrycznymi dwóch wymiarów pośrednich. Ich proporcje są jak 1 do 2, z zaokrągleniem do pełnych milimetrów np. Wymiary boków B1 stanowią średnią geometryczną boków A1 i A0.

Formaty serii C

Koperty to główne zastosowanie formatu serii C. Liczba obok litery wskazuje, jaki rodzaj arkusza formatu A jest możliwy do zmieszczenia wewnątrz koperty. W kopercie C4 możemy zmieścić A4 (210x297mm), dokument i nie musimy go składać.

Standaryzacja to ważna sprawa

Standaryzacja papieru pozwala nam na:

- Obniżenie kosztów produkcji zarówno w przypadku druku luźnych kartek, jak i publikacji
- Przeprowadzenie elektronicznej impozycji zgodnie z formatem papieru
- Szybko oceniaj dostępność papieru do produkcji
- Zaplanuj produkcję poligraficzną zgodnie z globalnymi standardami

Warto wspomnieć o najpopularniejszych formatach papieru. Będą one pomocne przy planowaniu produkcji, a także przy optymalizacji kosztów i sprawdzaniu dostępności papieru w papierni. Standaryzacja jest niezbędna, aby uniknąć niespodziewanych i technicznych problemów.